• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه آغجه
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر - حوالی چتین دره و قریه قره قیه مشگین شهر
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر

قلعه آغجه

قلعه آغجه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: هزاره اول پیش از میلاد
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: مشگین شهر
آدرس: ایران - اردبیل - مشگین شهر - حوالی چتین دره و قریه قره قیه مشگین شهر
این قلعه که از مصالح سنگ، خشت، ملاط گچ و آهک ساخته شده است، در سینه کش.کوه سنگی، حوا لی چتین دره و قریه قره قیه مشگین شهر قرار دارد. طول قلعه از فصل مشترک برج ها با حصار50 متر و قطر برج ها 5/8 متر است، ارتفاع آن از راه سنگی 5/3 ‏متر و از دیوار خشتی حدا کثر دو متر است. در داخل قلعه و در سطح کوه و محل هایی که حفاری شده، سفالینه های منسوب به هزاره ‏اول قبل از میلاد پیدا شده است.