• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گورستان انار
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر - روستای انار مشگین شهر و در 24 کیلومتری این شه
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر

گورستان انار

گورستان انار
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: مشگین شهر
آدرس: ایران - اردبیل - مشگین شهر - روستای انار مشگین شهر و در 24 کیلومتری این شه
در روستای انار مشگین شهر و در 24 کیلومتری این شهر، گورستانی وجود دارد که سنگ قبر های متنوع آن از نظر شکل و جنس و نبشته های متعدد جالب توجه است. زیباترین این سنگ ها عبارتند از یک جفت سنگ قبر افراشته به ارتفاع 62/1 متر که دارای نبشته ای است. در زیر سنگ نبشته ها محراب است و در بالای لچک آن دو گل هفت پر نقش یافته است. در بالای نبشته ها ساقه و بالای آن کلاهکی با 12 ترک، شبیه کلاه دروایش وجود دارد، و شهادتین با کلام علی خلیفه الله منقور است. روی سنگ گور های موجود در این گورستان نشانه هایی هم چون ستاره شش پر، تصویر چکش ساده و جز آن دیده می شود.