• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پشت قلعه آبدانان
ایران - استان ایلام - آبدانان - 5 کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان در روستای پشت قلعه
ایران - استان ایلام - آبدانان

پشت قلعه آبدانان

پشت قلعه آبدانان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره ساسانی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: آبدانان
آدرس: ایران - ایلام - آبدانان - 5 کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان در روستای پشت قلعه
در 5 کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان در میان روستای پشت قلعه و بر بلندای تپه ای که رودخانه دویرج از پای آن می گذرد آثار دژی به چشم می خورد که قدمت آن با توجه به مصالح به کار رفته در آن (سنگ و گچ ) به دوران ساسانی می رسد . آثار برجای مانده در قلعه حاکی از وجود برج های نگهبانی . بارو . شاه نشین . اتاق های مسکونی . پلکان و ......در این قلعه بوده است . باروی بیضوی دژ که ارتفاع آن به 3 متر می رسد . محوطه قلعه را محصور کرده است . بر این بارو و دیوار برج های کنگره دار آن دریچه های دیده بانی و طاق های قوسی شکل به چشم می خورد . دژ بیشتر جنبه نظامی داشته است . دور تپه کانالی طبیعی قرار دارد که مانند خندقی از دژ محافظت می کند . در قسمتی از این کانال طبیعی رودخانه دویرج می گذرد . در قسمت غربی تپه در فاصله 43 متری دیوار قلعه به طرف رودخانه تونلی به طول 13 متر و به ارتفاع 4 متر احداث شده که قلعه را به رودخانه مرتبط می سازد . در روبروی این تونل در آن سوی رودخانه آثاری به چشم می خورد . با توجه به این آثار می توان گفت احتمالا در این قسمت پلی متصل به تونل وجود داشته است .