• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آبدانان
ایران - استان ایلام - آبدانان
ایران - استان ایلام - آبدانان

آبدانان

شهر آبدانان
پبش شماره: 0842622
ارتفاع از سطح دریا: 740
جمعیت: 21,934 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان ایلام

معرفی شهر آبدانان

این شهرستان در دامنه جنوبی کبیر کوه قرار دارد. این شهر منابع کانی فراوان از جمله نفت و گوگرد دارد و به دلیل آب و زمین فروان، جنگل‌ها و مراتع از نواحی مستعد کشاورزی و دامداری استان ایلام است. تاریخ تمدن باستان این منطقه قدمتی دیرینه دارد و آثار ارزنده تاریخی سراسر آن را فرا گرفته است. آثار « گورگبران» و« قلعه کرودیت» از جمله این آثار می‌باشند واهمیت تاریخی و قدمت آن را نشان می‌دهند. این شهرستان تفرجگاه‌های معتددی دارد.