• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آثار شهر دربند
ایران - استان ایلام - آبدانان - آبدانان - بخش بدره در منطقه ای به نام پشته دربند
ایران - استان ایلام - آبدانان

آثار شهر دربند

آثار شهر دربند
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرون اولیه اسلامی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: آبدانان
آدرس: ایران - ایلام - آبدانان - آبدانان - بخش بدره در منطقه ای به نام پشته دربند
در پادامنه ارتفاعات کبیر کوه در بخش بدره در منطقه ای به نام پشته دربند در بخش کوهستانی دره بقایای شهر کوچکی دیده می شود که از مصالح قلوه و سنگ و گچ در ساخت آن استفاده شده است.بر روی شیب تند اماکن مسکونی به صورت پلکانی احداث گردیده تا بتوانند از حداقل فضا حداکثر استفاده را نمایند.این شهر تاریخی هم عصر شهر تاریخی دره شهر(قرون اولیه اسلامی) می باشد.