• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نارين قلعه
ایران - استان اصفهان - نائین - نائین
ایران - استان اصفهان - نائین

نارين قلعه

نارين قلعه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: پارت ها
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: نائین
آدرس: ایران - اصفهان - نائین - نائین
قدیمی ترین بنای تاریخی شهر نائین،نارین قلعه (نارنج قلعه)بوده که با ارتفاعی بلند و با عظمت در وسط بافت قدیمی تاریخی نائین خود نمایی می کند.بر اساس بررسی های به عمل آمده و شواهد موجود در تاریخ ،ساخت این قلعه متعلق به دوران پارتیان بوده و به عنوان دژ و یا کهندژ شهر در مرکز نائین ساخته شده است.استخری مورخ و نویسنده معروف از بنای نارین قلعه در کتاب خود یاد نموده و محیط آن را 3000 گام با خندقی عمیق ذکر کرده است.