• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نائین
ایران - استان اصفهان - نائین
ایران - استان اصفهان - نائین

نائین

شهر نائین
پبش شماره: 0323
ارتفاع از سطح دریا: 1,545
جمعیت: 25,516 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر نائین

نائین از شهرهای بسیار قدیمی استان اصفهان است. در مورد نام نائین و وجه تسمیه آن می‌گویند که کلمه نائین از نی که یک گیاه باتلاقی است، گرفته شده است. هم چنین عده‌ای وجه تسمیه آن را در ارتباط با نام یکی از پسران نوح می‌دانند که گویا بانی شهر بوده است. نائین شهری جالب و دیدنی است و آثار تاریخی متعدد و زیبایی دارد.