• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار تاريخي نايين
ایران - استان اصفهان - نائین - نائین
ایران - استان اصفهان - نائین

بازار تاريخي نايين

بازار تاريخي نايين
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ایلخانیان (654-736 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: نائین
آدرس: ایران - اصفهان - نائین - نائین
یکی از قدیمی ترین و مهمترین بازار های تاریخی ایران ،بازار نائین می باشد.بنای اولیه بازار نائین متعلق به دوران ایلخانی و در عهد صفویه از رونق به سزایی بر خور دار بوده و به عنوان مهمترین شاه راه اصلی و مرکز تجاری شهر در دوران های مختلف محسوب می گشته است.ورودی اصلی بازار تاریخی نائین با یکی از دروازه های اصلی شهر شروع و شامل 170 باب مغازه ،دو کانروانسرا ،بار انداز،دو چهار سو و چندین معبر فرعی و معبر سقف طاق و چشمه ساخته شده است.