• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع محمديه نائين
ایران - استان اصفهان - نائین - فاصله دو کیلومتری در شرق نائین
ایران - استان اصفهان - نائین

مسجد جامع محمديه نائين

مسجد جامع محمديه نائين
نوع محل: زیارتی
تاریخ: حدود 1028 سال
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: نائین
آدرس: ایران - اصفهان - نائین - فاصله دو کیلومتری در شرق نائین
این مسجد بصورت دو ایوانی ساخته شده و رواق های اطراف آن بصورت دو اشکو به (نیم طبقه)می باشد.از بخش های مختلف این مسجد می توان به سرداب بسیار زیبای هشت ضلعی آن،شبستان زمستانی،مهتابی و پایاب (وضو خانه)مسجد نام برد.مهمترین ویژگی این مسجد تزئینات معماری در ایوان روبروی جبهه قبله ،و رسمی بندی های ساده و درب منبت کاری شده سرداب می باشد.