• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آب گرم دالکی
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان) - 18 کیلومتری شهر برازجان
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان)

آب گرم دالکی

آب گرم دالکی
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - بوشهر - برازجان ( دشتستان) - 18 کیلومتری شهر برازجان
این چشمه در 18 کیلومتری شهر برازجان به سمت کازرون ، بین روستای دالکی و شهر برازجادن قرار دارد. آب چشمه در دامنه کوه از نقاط مختلف زمین و از شکاف سنگ هایی که از مارن و گچ تشکیل شده اند، خارج می شود. آب در موقع خروج سطح زیادی را می پوشاند و نهر نسبتاً بزرگی را به وجود می آورد و به طرف غرب جریان می یابد. در سطح آب آلک های متنوعی رشد می کند. از آب این چشمه استفاده خاصی به عمل نمی آید قسمتی از آن تبخیر و بقیه داخل رودخانه می شود.

‏آبگرم دالکی درکنار جاده واقع شده و آبدهی آن نسبتاً زیاد ( 18 ‏لیتر در ثانیه) و از خواص درمانی برخوردار است. آب این چشمه در ردیف
‏آب های سولفات کلسیم ، کلرور سدپم وگوگردی دارای منیزیم گرم است.