• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر برازجان ( دشتستان)
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان)
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان)

برازجان ( دشتستان)

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان بوشهر

معرفی شهر برازجان ( دشتستان)

ارتفاع از سطح دریا 65 متر و جمعیت آن 93.072 نفر می باشد. ناحیه‌ای که درزمان قدیم به آن شبانکاره می‌گفتند با شهرستان دشتستان امروزی به مرکزیت شهر برازجان یکی است. همانطور که از کلمه شبانکاره کاملاً آشکار است، شغل اصلی مالکین شبانکاره ابتدا چوپانی و گله‌داری بود که پس از به قدرت رسیدن، شهر ایج را مرکز خود قرار دادند. این شهر یکی از شهرهای قدیمی فارس بود و نزدیک استهبان امروزی قرار داشت. نارنج و خرما و مخصوصاً انار آن مشهور بود این شهر پس از سقوط ملوک شبانکاره در نیمه اول قرن هشتم هجری قمری توسط « آل مظفر» خراب و ویران گردید. ملوک شبانکاره از کازرون تا داراب را تحت نفوذ خود درآورده بودند و در نواحی جنوبی فارس حکومت می‌کردند.برازجان یکی از پایگاه‌های مهم به شمار می‌رفت و قلعه‌ای مستحک داشت که بقایای آن هنوز وجود دارد.