• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تل مرو
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان) - جنوب شهر برازجان و حدود کاخ هخامنشی
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان)

تل مرو

تل مرو
نوع محل: تاریخی
آدرس: ایران - بوشهر - برازجان ( دشتستان) - جنوب شهر برازجان و حدود کاخ هخامنشی
در جنوب شهر برازجان و در حدود فاصله ای نه چندان دور از کاخ هخامنشی، تپه ای به بلندی 15 متر و به قطر حدود 50 متر در بین زمین های زراعتی قرار گرفته است. در گویش محلی تل مرو به معنی تپه گرد است. این وجه تشابه به خاطر شکل و ظاهر این تپه است. بخش زیرین این تپه ظاهراً از شن و ماسه تشکیل شده است. به نظر می رسد که آثار موجود بقایای بنایی نظامی است که احتمالأ برای دیده بانی بر روی یک تپه طبیعی و یا تپه ای که مصنوعاً از شن و ماسه ایجاد شده احداث گردیده است.