• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تل خندق
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان) - شمال برازجان
ایران - استان بوشهر - برازجان ( دشتستان)

تل خندق

تل خندق
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اشکانی سال 1350
آدرس: ایران - بوشهر - برازجان ( دشتستان) - شمال برازجان
در حدود شمال براز جان، در سمت راست و چپ جاده ای که به طرف دالکی می رود، در سطح وسیعی ، تعدادی تپه و محوطه باستانی وجود دارد که برخی تسطیح شده و برخی هنوز تا حدودی سالم مانده اند. در سمت راست جاده اسفالته فوق آثار یک قلعه دایره ای شکل دیده می شود که دیوارهای بلند دور آن به وضوح قابل رویت است. بلندی این دیوار در حال حاضر نسبت به سطح زمین در برخی جاها حدود 5 متر است. ظاهرأ دور این قلعه خندقی وجود داشته است که آثار آن در سمت شرق و جنوب شرقی آن به وضوح دیده می شود. عرض دیوار به 6/5 متر می رسد. ارتفاع موجود و عرض دیوار، بدون محاسبه کف خندق تا بالای دیوارها عظمت و موقعیت قلعه را مشخص می سازد. در سمت چپ جاده نیز آثار فراوانی چه به صورت تپه و چه به صورت محوطه های مسطح وجود دارد.
‏در سرتاسر این محوطه های وسیع آثار زیادی به صورت قطعات سفال ‏قرمز رنگ وخاکستری رنگ ساده و همچنین تعدادی سفال از انوع لعابدار دوره اشکانی پر اکنده است. همچنین در برخی از محوطه های فوق، قطعاتی از گدازه آهن وجود دارد که همین امر بر وجود کارگاه های ذوب فلز دلالت دارد. یک سنگ آسیاب بزرگ در پای تپه ای افتاده است و در حول و حوش این سنگ علاوه بر قطعات ظروف سفالی، قطعاتی از هاون های سنگی دو دسته نیز وجود دارد. علاوه بر آن در سطح منطقه برازجان اشیایی شبیه به آن چه در چغازنبیل و شوش به عنوان میخ های تزئینی نامگذاری شده اند، به طور فراوان ملاحظه می شود. این میخ های تزئینی حدود17 سانتی متر بلندی دارند و دارای قاعده دایره ای شکل تخت هستند. قطر آنها نیز حدود 17 ساتنی متر است. طرف دیگر آن به صورت قارچی است که انتهای گرد آن کم عمق مقعر است. سفال های آن مرغوب و به خوبی در کوره پخته شده اند. استحکام این سفال ها خیلی بیشتر از استحکام سفال های معمولی است و وزن نسبتأ زیادی نسبت به حجم و شکل خود دارند. درگزارش هیئت کاوش کاخ کورش برازجان در سال 1350 نیز اشاره ای به این گونه اشیاء شده است و آنها را همانند گل میخ های دوره عیلامی دانسته اند. مردم منطقه برازجان و تنگستان که کم و بیش این اشیاء را در محوطه باستانی دیده اند آنها را «کوپال» یا »گوپال» می نامند. در محوطه باستانی تل خندق علاوه بو دیوارهای خشتی، دیوار هایی ساخته شده است که مصالح آنها عمدتاً از قلوه سنگ وملاط گچ مخصوص معماری دوره ساسانی است. در پیرامون محوطه قطعاتی از آجر شبیه آن چه در آرامگاه های دوره اشکانی استفاده شده است نیز وجود دارد.