• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه پشتو
ایران - استان آذربایجان شرقی - اهر - بر روی یکی از کوههای بلند به نام "هشته سر"(هشت سر)در 12 کیلومتری بخش هوراند و 50 کیلو متری شمال شرقی اهر
ایران - استان آذربایجان شرقی - اهر

قلعه پشتو

قلعه پشتو
قلعه پشتو

قلعه پشتو

نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1757 سال
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: اهر
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - اهر - بر روی یکی از کوههای بلند به نام "هشته سر"(هشت سر)در 12 کیلومتری بخش هوراند و 50 کیلو متری شمال شرقی اهر
قلعه تاریخی پشتو بر روی یکی از کوههای بلند به نام "هشته سر"(هشت سر)در 12 کیلومتری بخش هوراند و 50 کیلو متری شمال شرقی اهر واقع است.این قلعه تنها یک راه باریک برای ورود دارد و در سه سمت دیگر آن پرتگاه های مخوفی دیده می شود که قلعه را نفوذ ناپذیر ساخته است.قلعه پشتو بسیار قدیمی است و قدمت آن به دوره های اشکانی و ساسانی می رسد.این قلعه یکی از دژ های مورد استفاده بابک خرمدین بود.