• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد امام خمینی ( سلطانی)
ایران - استان تهران - ری - انتهای خیابان ناصر خسرو
ایران - استان تهران - ری

مسجد امام خمینی ( سلطانی)

مسجد امام خمینی ( سلطانی)
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجاریه (1195-1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - انتهای خیابان ناصر خسرو
این مسجد با قدمتی در حدود 180 سال از زیباترین مساجد تاریخی تهران است. بانی آن فتحهلی شاه قاجار ( 1212-1250 ه ق ) بود و از این رو در آغاز آن را مسجد شاه می نامیدند. بنابر کاشی نوشته ها و کتیبه هایی که در ایوان جنوبی مسجد به جای مانده، زمان تقریبی شروع ساخت این مسجد سال 1222 یا 1224 ه ق بوده است. در سال 1307 ه ق به دستور ناصرالدین شاه قاجار در اصلی در جهت شمال تعمیر و نیز به دستور وی دو مناره در دو طرف گلدسته مسجد ساخته شد. بنابراین تکمیل کننده اصلی این مسجد ناصرالدین شاه قاجار بوده است. این مسجد بنایی چهار ایوانی است که شبستانهای اصلی آن در جبهه جنوبی قرار دارد و معماری کلی و پاره ای از جزئیات آن از مسجد وکیل شیراز گرفته شده و در طراحی و ساخت آن مانند سایر ابنیه آن زمان هنرمندان و استادان شیرازی دست داشتند.