• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده زید
ایران - استان تهران - ری - راسته بازار تهران
ایران - استان تهران - ری

امامزاده زید

امامزاده زید
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه(907-1135 ه ق ) سال 1209
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - راسته بازار تهران
این امامزاده در راسته بازار شهر تهران قرار دارد و شامل یک حرم چهار ضلعی بزرگ و ایوان و صحن در سمت شرق با گنبد دوپوش مدور و ملحقات آن است. بنای اصلی بقعه به دوره صفویه ( قرن دهم) تعلق دارد. در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار صحن و ایوان و گنبد دو پوش و متعلقات دیگری به آن افزوده شد. در کتاب تاریخی تهران آمده است لطفعلی خان زند که در سال 1209 به دستور آقا محمد خان در تهران به قتل رسید، در مجاورت این بقعه به خاک سپرده شده است.
در گذشته های نه چندان دور این امامزاده با مساحتی بیش از 30000 متر مربع دارای صحن و فضای وسیع مشجر بود و در آن حجره ها و طاق نماهای عالی، گنبدی شکل با کاشی های معرق، بقعه و رواقی زیبا به چشم می خورد. امروزه صحن این امامزاده به مدرسه تبدیل شده و تنها محوطه ای کوچک با دری که به سمت خیابان باز می شود از آن باقی مانده است.