• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر توپ مروارید
ایران - استان تهران - ری - تهران - خیابان سی تیر
ایران - استان تهران - ری

توپ مروارید

توپ مروارید
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه(1195-1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران - خیابان سی تیر
سال ها پیش در میدان ارگ تهران، در محل حوض میدان یک توپ کهنه با لو له های ضخیم و دو چرخ بسیار بزرگ وجود داشت که به آن توپ مروارید می گفتند. روی لوله توپ شعرهایی از فتحعلی خان صباء ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه قاجار حک شده بود. این توپ قدیمی در حال حاضر در محل سابق باشگاه افسران که امروزه بخشی از وزارت امور خارجه را در بر می گیرد، در خیابان سی تیر نگه داری می شود.