• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر میدان ارگ
ایران - استان تهران - ری - تهران - میدان 15 خرداد
ایران - استان تهران - ری

میدان ارگ

میدان ارگ
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه(1163-1209ه ق )
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - تهران - میدان 15 خرداد
این میدان وسیع که از دوره زندیه به جای مانده بود. در زمان فتحعلی شاه ، ارگ نام گرفت. این میدان را سپس میدان شاه، میدان توپخانه و باغ گلشن نامیدند و امروزه ان را به نام میدان 15 خرداد می شناسند. در اطراف ارگ خیابان هایی نیز وجود داشت که مهمترین آنها خیابان ناصریه ( خیابان ناصر خسرو) به عنوان اولین خیابان تهران، خیابان جباخانه(خیابان بوذرجمهری- پانزده خرداد) خیابان جلیل آباد( خیابان خیام)، میدان توپخانه( امام خمینی) و خیابان مریضخانه( خیابان امام خمینی) بود.