• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آتشكده قصران
ایران - استان تهران - ری - شمال تهران در مرز مشترک آهار و شهرستانک
ایران - استان تهران - ری

آتشكده قصران

آتشكده قصران
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانیان
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - شمال تهران در مرز مشترک آهار و شهرستانک
آتشگاه که به حکم قرائن موجود در اصل دو طبقه بوده است در پهنه ای به مساحت تقریبی 110 متر ساخته شده است.این آتشگاه را در محل به نام "قصر دخترک" و قلعه "دخترک"و نام های ترکی "قزل ماما "و "قز ماما " می خوانند و منظور از دختر و ماما در این نامها احتمالا ناهید و آتشگاه احتمالا نیایشگاه اناهیتا بوده است.