• a
ترکیه - استان آرتوین
ترکیه - استان آرتوین

استان آرتوین

استان آرتوین
شهرهای استان آرتوین: آرتوین,آرهاوی,بورچکا

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: آرتوین

شهرهای استان آرتوین

آرتوین

,

آرهاوی

,

بورچکا

معرفی استان آرتوین

این استان در ناحیه دریای سیاه واقع شده و مرکز آن شهر آرتوین است.