• a
ترکیه - استان اسکی‌شهر
ترکیه - استان اسکی‌شهر

استان اسکی‌شهر

استان اسکی‌شهر
شهرهای استان اسکی‌شهر: اسکی‌شهر,چیفته‌لر,سیوری‌حصار

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: اسکی‌شهر

شهرهای استان اسکی‌شهر

اسکی‌شهر

,

چیفته‌لر

,

سیوری‌حصار

معرفی استان اسکی‌شهر

استان اسکی‌شهر ۱۴ شهرستان دارد: