• a
ترکیه - استان عثمانیه
ترکیه - استان عثمانیه

استان عثمانیه

استان عثمانیه

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: عثمانیه

معرفی استان عثمانیه

این استان از یک منطقه شهری (عثمانیه) و ۶ شهرستان تشکیل شده