• a

22 آوریل سال 1402

برای اولین بار در تاریخ تلاش دول اروپایی برای تصرف سرزمینهای جدید ،جزایر معروف" خالدات "یا" کاناری "که به آن" قناری "هم میگویند ،به تصرف یک دریانورد اهل نورماندی به نام" ژان دوبتان - کورت "درآمد .این جزایر که در شمال غربی آفریقا در اقیانوس اطلس واقع شدهاند بعدها ،ضمیمه ئکشور نیرومند اسپانیا شدند و هنوز هم متعلق به همان کشورند.