• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خاش
ایران - استان سیستان و بلوچستان - خاش
ایران - استان سیستان و بلوچستان - خاش

خاش

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان سیستان و بلوچستان

معرفی شهر خاش

خاش امروزی در نزدیکی شهر قدیمی خاش قرار دارد که تاریخ پیدایش آن به پیش از حکومت نادر می‌رسد . این شهر تا قبل از نادرشاه به علت ناامنی و آمد و شد راهزنان و یاغیان ، چندان اعتبار نداشت . نادرشاه ضمن سرکوب راهزنان ، این منطقه را امن کرد و « میربای خان » را به حکومت آنجا فرستاد . میربای خان در میان آبادی قلعه‌ای ساخت و در عمران و آبادانی خاش کوشش‌ها کرد . پس از کشته شدن نادرشاه، انگلیسی‌ها موقع را مغتنم شمرده و به منطقه خاش وارد شدند و بناهایی در آنجا ایجاد کردند . در همین زمان سردار « ایدوخان» رئیس « طایفه ریگی » بر آنجا تسلط پیدا کرد و قلعه‌های دیگری به نام حیدرآباد و ناصری بنا کرد . بدین ترتیب ، خاش رو به توسعه و آبادانی گذاشت و از شکل یک روستا خارج شد و آرام آرام سیمای شهری به خود گرفت.

بناهای تاریخی خاش

قلعه حيدرآباد

مراکز مذهبی خاش

زيارتگاه مرتضي علي