• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر هامون چاه غیبی ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - خاش - این هامون در جنوب غربی خاش واقع شده ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - خاش

هامون چاه غیبی ‏

هامون چاه غیبی ‏
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: خاش
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - خاش - این هامون در جنوب غربی خاش واقع شده ‏
این هامون در جنوب غربی خاش واقع شده و مرکز تجمع سیلاب های فصلی است . مانند سایر هامون ها در بهار دارای آب و در ‏سایر فصول به شکل مرداب درمیآید . ‏