• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کازرون
ایران - استان فارس - کازرون
ایران - استان فارس - کازرون

کازرون

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر کازرون

کازرون از توابع شهر شاپور بود و در ابتدای آن قرار داشت. شهر شاپور در بیست کیلومتری شمال غربی کازرون فعلی واقع شده بود. بعد از خرابی شهر شاپور، فیروز پسر بهرام ساسانی، آن را مجدداً آباد کرد و بر اهمیت آن افزود. این شهر، در زمان قباد، آبادتر و بزرگ‌تر شد. کازرون در ابتدا از سه قریه نورد، راهیان و دریس تشکیل می‌شد و روی هم به بلدالعتیق معروف بود. اما در اواخر قرن چهارم هجری، آن را کازرون نامیدند، نام این شهر از لغات گازر و گازرون گرفته شده است، زیرا شغل مردم آن این بود که پس از شستن کتان، پارچه‌ای به نام توز می‌بافتند.