• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آتشکده بزرگ جره
ایران - استان فارس - کازرون - مابین کازرون تا فراش بند
ایران - استان فارس - کازرون

آتشکده بزرگ جره

آتشکده بزرگ جره
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره ساسانیان
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: کازرون
آدرس: ایران - فارس - کازرون - مابین کازرون تا فراش بند
این محل یکی دیگر از پنج آتشکده ای بوده که مهر نرسی در نقاطی مابین کازرون تا فراش بند بنا کرده است . بنای آتشکده از سنگ بادبر و ملاط گچ ساخته شده و درازای هر پهلوی آن بیش از 14 متر است . بلندی این بنا معلوم می دارد که در زمان قدیم در آنجا شهری وجود داشته است . آتشکده بزرگ جره به عهد ساسانیان تعلق دارد .