• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حاشیه رودخانه شاپور
ایران - استان فارس - کازرون - کازرون - در حاشیه رودخانه شاپور و در مجاورت تنگ چوگان
ایران - استان فارس - کازرون

حاشیه رودخانه شاپور

حاشیه رودخانه شاپور
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: کازرون
آدرس: ایران - فارس - کازرون - کازرون - در حاشیه رودخانه شاپور و در مجاورت تنگ چوگان
در حاشیه رودخانه شاپور و در مجاورت تنگ چوگان فضایی سبز و خرم که آمیزه ای از درختان بید و بلوط است به شکل یک گردشگاه جالب دامن گسترده است . این منطقه همه روزه انبوهی از بازدیدکنندگان را به سوی خود جلب می کند . در حال حاضر این گردشگاه از قابلیت های بسیار ارزنده گردشگاهی برخوردار است