• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قروه
ایران - استان کردستان - قروه
ایران - استان کردستان - قروه

قروه

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کردستان

معرفی شهر قروه

این شهر در دشت وسیعی در 93 کیلومتری شرق سنندج و شمال غربی همدان قرار دارد و از آغاز در طول جاده سنندج به طرف همدان توسعه یافته است. مرکز حکومت این شهر در گذشته روستای قصلان بود که توسط امان الله خان بزرگ، والی معروف کردستان در محوطه آن بناهایی از قبیل:قلعه، عمارت، مسجد، حمام، باغ و بیشه بزرگی احداث شده است.در حال حاضر قروه به دلیل شرایط خاص زمین ساختی و چشمه‌های آب گرم و معدنی مورد توجه مسافرین و گردشگرانی است که به این شهر سفر می‌کنند.