• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سراب وينسار
ایران - استان کردستان - قروه - داخل روستای وینسار
ایران - استان کردستان - قروه

سراب وينسار

سراب وينسار
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: قروه
آدرس: ایران - کردستان - قروه - داخل روستای وینسار
یکی از چشمه های قدیمی شهرستان قروه چشمه سراب است که با آب بسیار گوارا و عالی در داخل روستای وینسار از دل زمین بیرون می آید . در حقیقت روستای وینسار پیرامون این چشمه شکل گرفته است . این چشمه سالهای سال است که تا مین کننده آب روستا هم برای شرب و هم کشاورزی است . اطراف چشمه اصلی سنگ چین شده و قدمت سنگ چین آن حدود دو تا سه قرن برآورد شده است .
تا حدود سی سال پیش مردم روستا در ماه خرداد مراسم شکرگذاری و قربانی برای سراب برگزار می کردند . در این مراسم ضمن قربانی کردن گوسفندان به جشن و شادمانی می پرداختند و احترام ویژه ای برای این چشمه قایل بودند .