• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کوهدشت
ایران - استان لرستان - کوهدشت
ایران - استان لرستان - کوهدشت

کوهدشت

شهر کوهدشت
پبش شماره: 0663622
ارتفاع از سطح دریا: 1,195
جمعیت: 85,997 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان لرستان

معرفی شهر کوهدشت

مطالعات باستان شناختی در کانون‌های « سُرخدَم لری همیان» و « سر طراحان » نشان می‌دهند ، کوهدشت از مراکز مدنی قدیمی است. کشف معبد آشوری بیانگر آن است که مردمانی قبل از هزاره اول پیش از میلاد در این نواحی می‌زیستند و آیین‌های دینی خود را به جای می‌آوردند. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، از کوهدشت و طراحان نام برده که قرن‌ها قبل از ورود عرب‌ها از بین رفته بودند