• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه کوهزاد
ایران - استان لرستان - کوهدشت - کوهدشت - بخش رومشکان- روستای قاطرچی
ایران - استان لرستان - کوهدشت

قلعه کوهزاد

قلعه کوهزاد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اشکانیان
کشور: ایران
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
آدرس: ایران - لرستان - کوهدشت - کوهدشت - بخش رومشکان- روستای قاطرچی
تمامی قسمتهای برجای مانده بنا از سنگ و ملاط است و قسمت شمالی آن سالم تر از سایر قسمت هاست سبک طاق این قلعه شباهتهایی با قلعه زاخه در همین منطقه دارد . ورودی قلعه به سمت شرق می باشد و در قسمت شمال پنجره ایی به ابعاد 90 × 80 × 100 تعبیه گردیده است . طول و عرض آن 205× 85/3 متر و بلندی طاق 75/2 سانتیمتر است . طول حصار قلعه 60 متر و عرض آن 24 متر و آثار هشت اتاق به خوبی پیداست . موقعیت قلعه بصورتی است که چشم انداز بسیار زیبایی از دره سیمره و منطقه طرهان و رومشکان را در برمی گیرد .بنای مذکور منسوب به آیین مهر پرستی است