• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تویسرکان
ایران - استان همدان - تویسرکان
ایران - استان همدان - تویسرکان

تویسرکان

شهر تویسرکان
پبش شماره: 0852422
ارتفاع از سطح دریا: 1,850

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان همدان

معرفی شهر تویسرکان

شهر قدیمی « رودآور » دارای سه قبصه « توی » و « سرکان» و « شکان» بود. این شهر پس از حمله مغول اهمیت خود را از دست داد و مردم آن به قصبه « توی » روی آوردند و به تدریج آنجا را آباد کردند. از سوی دیگر وجود آرامگاه حضرت حَبَقّوق نبی (ع) ( در مرکزیت آن شهر و نزدیکی « رودآور » سابق ) با توجه به زمان زندگی آن حضرت در حدود 700 سال قبل از میلاد و کاوش‌های باستان‌شناسی اطراف بقعه نشانگر قدمت و وجود آبادانی منطقه در آن عصر بوده است. تویسرکان فعلی که از ترکیب دو کلمه « توی » و « سرکان » ساخته شده است ، همان قصبه « توی » قدیمی است. قصبه شکان در اثر زلزله خراب شد، ولی سرکان به فاصله 10 کیلومتری شمال غرب تویسرکان هنوز پابرجاست و اکنون یکی از شهرهای شهرستان تویسرکان است .

جاذبه های طبیعی تویسرکان

پل فرسفج

,

دره گزند سرابي

,

قلقل رود