• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دره‌باغ‌هاي سركان
ایران - استان همدان - تویسرکان - سرکان
ایران - استان همدان - تویسرکان

دره‌باغ‌هاي سركان

دره‌باغ‌هاي سركان
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: تویسرکان
آدرس: ایران - همدان - تویسرکان - سرکان
این‌ دره‌ حدود ۱۰۰۰ هکتار وسعت‌ دارد و مجموعه‌ای‌ از باغهای‌ گردو، سیب‌ و توت‌ رادر برگرفته‌ است‌. رودخانه‌ سرکان‌ از این‌ دره‌ عبور می‌کند. از ویژگی‌های‌ مهم‌ این‌ دره‌ قدمت‌ درختان‌ آن‌ است‌.