• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دره گزند سرابي
ایران - استان همدان - تویسرکان -
ایران - استان همدان - تویسرکان

دره گزند سرابي

دره گزند سرابي
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: تویسرکان
آدرس: ایران - همدان - تویسرکان -
این‌ دره‌ زیبا در تویسرکان‌ قرار دارد و انبوهی‌ از باغها و درختان‌ گردو را به‌ مساحت‌۵۰۰ هکتار در بر گرفته‌ است‌. آب‌ مورد نیاز باغها از چشمه‌ سارهای‌ پیرامون‌ دره‌ تامین‌ می‌شود و رودخانه‌ گزندنیز در میان‌ آن‌ جاری‌ است‌.