• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سردشت
ایران - استان آذربایجان غربی - سردشت
ایران - استان آذربایجان غربی - سردشت

سردشت

شهر سردشت
پبش شماره: 0444322
ارتفاع از سطح دریا: 1,500
جمعیت: 37,699 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان غربی

معرفی شهر سردشت

مردم شهر سردشت آنجا را زادگاه زرتشت- پیغمبر ایرانی - می دانند و عقیده دارند که سردشت از نام این پیغمبر اخذ شده است. سردشت طبیعتی زیبا دارد و آبشار آن معروف است. در این شهر آثار تاریخی ویژه ای کشف شده است.

بناهای تاریخی سردشت

پل قالاتاسیان

,

غار قلاتاسیان