• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار قلاتاسیان
ایران - استان آذربایجان غربی - سردشت - در فاصله دویست متر شمال غرب روستای «قلعه تاسیان» از توابع بخش «گورک نعلین» شهرستان سردشت
ایران - استان آذربایجان غربی - سردشت

غار قلاتاسیان

غار قلاتاسیان
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: سردشت
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - سردشت - در فاصله دویست متر شمال غرب روستای «قلعه تاسیان» از توابع بخش «گورک نعلین» شهرستان سردشت
این غار در فاصله دویست متر شمال غرب روستای «قلعه تاسیان» از توابع بخش «گورک نعلین» شهرستان سردشت قرار دارد. مدخل غار از اراضی مسطح حدود بیست متر پایین تر است. ورود به غار تنها از یک باریکه به طول چهار متر و به عرض سی الی پنجاه سانتیمتر که بین صخره های دیواره ای ساحل و رود زاب ایجاد شده ، امکان پذیر است.مدارک سفالی موجود در این غار ، حکایت از زندگی انسان در این غار در دوره پارت و ساسانی دارد.