• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل قالاتاسیان
ایران - استان آذربایجان غربی - سردشت - سردشت – مسیر جاده پیرانشهر – سر دشت و در مسیر فرعی روستای بی بی آوا
ایران - استان آذربایجان غربی - سردشت

پل قالاتاسیان

پل قالاتاسیان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قبل از اسلام
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: سردشت
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - سردشت - سردشت – مسیر جاده پیرانشهر – سر دشت و در مسیر فرعی روستای بی بی آوا
این پل در مسیر جاده پیرانشهر – سردشت و در مشیر فرعی روستای بی بی آو به سپیدار در قسمت شمالی رودخانه ذاب کوچک ساخته شده است. احتمالا نام این پل از نام قلعه ساسانی قاسیان – بقایای آن در قسمت شمالی این پل و به فاصله کمی از آن قرار دارد- گرفته شده است. احتمالا این پل به دوره قبل از اسلام تعلق دارد.
پل قالاباسیان بارها مورد مرمت و تعمیر اساسی قرار گرفته است.ازجمله در زمان «سردار عزیز خان» فرمانده کل قشون ایران در زمان ناصرالدین شاه. طول پل پنجاه و پنج مترو عرض آن در قسمت پایین ده متر و در قسمت فوقانی 5/4 متر و ازتفاع آن نیز ده متر است.
به علت صخره ای بودن بستر رودخانه و وجود صخره های طبیعی ، پایه ها را بدون پی سازی مستقیم روی صخره ها سوار کرده اند.جهت پل تقریبا شمالی –جنوبی و دارای پنج پایه است. مصالح به کار رفته در این پل عبارتند از:سنگ لاشه و ملاط سازوج.
سایر پل های تاریخی این استان عبارتند از:پل ساروق در تکاب، پل لیلان چای(پل سرخ ) در میاندوآب و پل قطور در خوی.