• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر بوشهر
ایران - استان بوشهر - بندر بوشهر
ایران - استان بوشهر - بندر بوشهر

بندر بوشهر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان بوشهر

معرفی شهر بندر بوشهر

ارتفاع 5 متر تا سطح دریا و جمعیت 169.966 نفر . بنای بوشهر را به اردشیر ساسانی نسبت داده‌اند که نام اصلی آن « رام اردشیر» بود گفته می‌شود که « رام اردشیر» به مرور زمان به « ریشهر» تبدیل شد. به نظر می‌رسد که بوشهر تحریف شده ریشهر – همان شهر قدیمی است. در سال 1150 هـ.ق « ابومهیری پسر شیخ ناصر خان، ناخدا باشی کشتی‌های نادر شاه، طرح اصلی بوشهر را پی‌ریزی کرد و این شهر را مقر نیروی دریایی نادر شاه قرار داد. از این زمان به بعد بوشهر به عنوان یکی از بنادر مهم خلیج فارس مطرح شد. در زمان کریم خان زند بوشهر چنان اهمیت یافت که رقیب قدرتمندی برای بندر بصره در عراق شد. این بندر در زمان اوج خود از مراکز عمده تجارت خلیج فارس به حساب می‌آمد و تجار بوشهر قسمت عمده بازرگانی خلیج فارس و اقیانوس هند را به عهده داشتند. حتی « حاج محمد شفیع» اجازه چاپ و نشر اسکناس رایج بوشهر را به دست آورد واین امتیاز تا برقراری بانک شاهی، در بوشهر به قوت خود باقی بود. بوشهر یکی از نخستین شهرهایی است که در آن چاپخانه چاپ سنگی دایر شد و پیش از بسیاری از شهرهای مهم ایرانی، صنایع جدیدی چون یخ سازی و برق ایجاد شد. مردم بوشهر از اولین ایرانیانی بودند که با مجله و روزنامه آشنا شدند. روزنامه‌های زیادی در اوایل ظهور این پدیده در بوشهر چاپ و نشر می‌شد که از جمله روزنامه‌هی مظفری، خلیج ایران و ندای جنوب را می‌توان نام برد. همچنین به علت موقعیت خاص این بندر در تجارت و کسب ثروت فراوان، نمایندگی شرکت‌های خارجی و نیز کنسولگری دولت‌های بیگانه از جمله بریتانیا، آلمان و روسیه و امپراطوری عثمانی در این شهر وجود داشتند که ساختمان بعضی از آن‌ها هنوز پا برجاست. با ایجاد راه آهن سراسری، امور تجاری این بندر به خرمشهر انتقال یافت و به تدریج ار رونق آن کاسته شد.بوشهر امروزی شهری توسعه یافته و نوسازی شده ویکی از شهرهای مهم ساحلی با اقتصاد دریایی و صنایع تبدیلی است.