• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مدرسه دودر
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد - مجاور حرم مطهر امام رضا
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد

مدرسه دودر

مدرسه دودر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 550 سال سال 843
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - مجاور حرم مطهر امام رضا
این مدرسه که از ابنیه شاهزادگان تیموری بشمار میرود دارای دو گنبد با کاشیکاریهای معرق می باشد . در زیر گنبد جنوبی مدفن بانی مدرسه ( امیر یوسف ) قرار دارد که آن را به سال 843 ه ق ساخته است. از آثار زمان شاهرخ تیموری و بانی آن غیاث الدین یوسف خواجه بهادر یکی از امرای خراسان است. و در سال 1088 به دستور شاه سلیمان صفوی مرمت گردیده است . از لحاظ تزئینات و کاشی کاری و نقش کاشی بسیار قابل توجه است . این مدرسه دو گنبد در دو ضلع جنوبی دارد و ابیاتی روی آن بصورت زیر نوشته شده است
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست
به دست ما چو از این حل وعقد چیزی نیست به عیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم رواست