• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خواجه ربیع
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد - انتهای خیابان خواجه ربیع
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد

خواجه ربیع

خواجه ربیع
نوع محل: زیارتی
تاریخ: حدود 300 سال
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - انتهای خیابان خواجه ربیع
نام خواجه ربیع در تاریخ (ربیع بن خثیم) است. وی از اصحاب پیغمیر اسلام و نیز از سرداران سپاه حضرت علی (ع) بوده است.
این بنا به توصیة شیخ بهایی به شاه عباس صفوی‌ در نیمة اول قرن هجری ساخته شد. طرح آرامگاه در نمای بیرونی هشت ضلعی و در درون چهار ایوانی است. از انتهای ایوانهای اضلاع بزرگ راهروهایی به درون باز شده اند. بر فراز بنا گنبد فیروزه ای رنگ قرار گرفته است که ارتفاع گنبد تا کف 18 متر می باشد. بقعة خواجه ربیع از نظر هنری نیز جایگاه والایی دارد زیرا کاربرد کاشی های الوان در نمای خارجی، نقاشی های طلایی رنگ بر رویة دیوارة داخلی و نیز دو کتیبه به خط (علیرضا عباسی) در سالهای 1026 و 1029 هـ.ق جلوة خاصی به آن بخشیده است. کاشی کاری بنا از نوع یک رنگ و معرق و زیر رنگی است که نقش های زیبای هنری و گیاهی و کتیبه ها را شکل داده اند. داخل بقعه دو کتیبه به خط «علیرضا عباسی» نوشته شده است. این زیارتگاه در انتهای خیابان «خواجه‌ربیع» واقع است. بقعه «خواجه‌ربیع» در ردیف بناهای مهم دوران سلطنت «شاه عباس» اول صفوی در خراسان است. در کنار آرامگاه «خواجه‌ربیع» یکی از گورستانهای بزرگ و عمومی مشهد قرار دارد..