• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار مزدوران
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد - 95 کیلومتری جاده مشهد- سرخس- 3 کیلومتری مزداوند
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد

غار مزدوران

غار مزدوران
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - 95 کیلومتری جاده مشهد- سرخس- 3 کیلومتری مزداوند
عرض ورودی آن 2 متر و ارتفاع آن 5/2 متر است .این غار که از نظر وسعت غار بزرگی منسوب می شوددازای طول 100 متر ،عرض 50متر وارتفاع 20 متر استستونهای استلاگمیت متنوع اما در تعداد کم در این یافت می شود.درون غار خشک است و برای تهیه آب باید از چشمه بزرگی که در نزدیکی غار وجود دارد ، استفاده کرد.در نزدیکی مزدوران چشمه های آب گرم معدنی نیز وجود دارد .این غار که قدمت آن را تا هزاره دوم پیش میلاد تخمین می زنند در ارتفاعات مردوران قرار دارد.