• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باغ ملی
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان امام خمینی
ایران - استان خراسان رضوی - مشهد

باغ ملی

باغ ملی
نوع محل: تفریحی
تاریخ: بیش از 50 سال 1345
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - خیابان امام خمینی
بوستانی کوچک است که در یکی از خیابانهای قدیمی که ارگ شهر در آن واقع بوده احداث شده و توسط حاج حسین آقای ملک در سال 1345 به شهرداری مشهد واگذار گردیده است . باغ ملی در خیابان امام خمینی (ارگ) با فضای دلنشین قدیمی و آب نماها گلها و درختان خود استراحتگاهی کوچک در دل شهر است. آب قنات رکن آباد که از قناتهای مشهور و قدیمی شهر مشهد بوده از میان این پارک می گذشته است. ارگدولتی که ساختمان اولیه آن متعلق به ملک محمود سیستانی و ساختمان بعدی آن متعلق به دوره قاجار است در کنار این پارک بوده است. ملک محمود پس از حمله افغانها در خراسان قیام کرده و داعیه سلطنت داشته است و بعدا نیز از نادر شاه شکست می خورد.