• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع
ایران - استان خراسان رضوی - فردوس -
ایران - استان خراسان رضوی - فردوس

مسجد جامع

مسجد جامع
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: فردوس
آدرس: ایران - خراسان رضوی - فردوس -
پس ارز زلزله سال 1347 از این مسجد یک ایوان بیشتر باقی نمانده است و رواقهای آن آسیب دیده است. ظاهرا این مسجد در زمانهای دور با ایوان 18متری و شبستان بزرگ دارای معروفیت ویژه ای بوده است.