• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مدارس قدیمی
ایران - استان خراسان رضوی - فردوس - در فردوس واقع است.
ایران - استان خراسان رضوی - فردوس

مدارس قدیمی

مدارس قدیمی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 538 سال
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: فردوس
آدرس: ایران - خراسان رضوی - فردوس - در فردوس واقع است.
تون که به دار المومنین مشهور است چندین مدرسه قدیمی داشته است که از این میان مدرسه حبیبیه (911هجری),مدرسه شیخ (1211هجری) و مدرسه علیا (1235هجری) را میتوان نام برد. از دیگر اثار تاریخی فردوس,خرابه های ارگی است که در وسط شهر قرار دارد و بنای انرا منسوب به عمرولیث صفار ی میدانند. حوض سیدی نیز مربوط به تاریخ بنای 890هجری در میان اب انبارهای قدیمی تون معروف است.