• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده یحیی
ایران - استان زنجان - زنجان - صائین قلعه زنجان
ایران - استان زنجان - زنجان

امامزاده یحیی

امامزاده یحیی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرن هفتم یا هشتم هجری
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - صائین قلعه زنجان
این آرامگاه که بقعه ای با ازاره سنگ تراش قرمز رنگ و دیوارهای آجری ساخته است، در صائین قلعه زنجان واقع شده است. به جانب شرقی بنای چهارضلعی این بقعه که می توان آن را از آثار قرن هفتم یا هشتم هجری به شمار آورد، به اعتباری در دوران صفویه، ایوانی افزوده اند که راه پله بام آرامگاه در جانب شمال غربی آن قرار گرفته است. گنبد فراز بنا، شلجمی نزدیک به رک است که بر اثر مرمت های انجام شده، تناسب های مطلوب را از دست داده است. در چهار جانب بنا، چهار درگاه قرار داشته است که دو درگاه شمالی و غربی آن را در گذشته، بسته اند. طرح داخل بقعه اصلی، با توجه به فرورفتگی درگاهی چهار گانه، عبارت است از یک دوازده ضلعی که گوشه های اصلی آن نزدیک به محنی است. در گوشه های بالای بنا، برای ساختن پوشش سقف، ترنبه هایی که داخل آن ها مقرنس بندی شده، ایجاد گشته است. قسمت داخلی بنا فاقد تزئینات است و فقط در نمای بیرونی و در منتها الیه گنبد، یک ردیف کاشی فیروزه ای کار شده است. در میان بقعه، صندوق چوبی منبت کاری شده زیبایی قرار دارد که دیواره های آن با نگاره های گیاهی پرکار و خوش نقش زینت شده است. در جانب شمالی صندوق، کتیبه ای مشتمل بر آیات قرآنی و نام سازنده صندوق و تاریخ 797 ‏ه.ق خوانده می شود. در قسمت بالای صندوق نیز، دورتادور بر روی یک حاشیه، آیات قرآنی دیگری با خط ثلث کنده کاری شده است. صندوق مزبور، از نمونه های جالب منبت کاری قرن هشتم به شمار می رود. صاحب آرامگاه را از نوادگان امام کاظم 1 ‏ع) ذکر کرده اند.