• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل سردار
ایران - استان زنجان - زنجان - در جنوب شهر زنجان
ایران - استان زنجان - زنجان

پل سردار

پل سردار
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره قاجاریه
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - در جنوب شهر زنجان
در جنوب شهر زنجان که در دوره قاجاریه ساخته شده است