• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه معدنی وننق
ایران - استان زنجان - زنجان - در حدود21 ‏کیلومتری جاده زنجان _ میانه و در دهکده وننق
ایران - استان زنجان - زنجان

چشمه معدنی وننق

چشمه معدنی وننق
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - در حدود21 ‏کیلومتری جاده زنجان _ میانه و در دهکده وننق
این چشمه در حدود21 ‏کیلومتری جاده زنجان _ میانه و در دهکده وننق واقع شده است و راه آن از میان کشتزارها و تپه های متعدد می گذرد. چشمه بر بالای تپه ای که 200 ‏متر ارتفاع دارد، قرار گرفته است.چشمه دو مظهر دارد:مظهراول حوضچه ای کم عمق با طول دو متر و عرض یک متر است که آب آن از شمال غربی حوضچه خارج شده و در مجرای بار یکی سرازیر می شود و آبدهی آن در حدود 7 لیتر در دقیقه است:مظهر دوم یک حوضچه مربع شکل در ابعاد 5/2*5/2‏متر است و عمق آن، در حدود یک متر است و اطراف آن را سنگ چین کرده اند. قسمت اعظم آب در سمت جنوبی این حوضچه از زمین خارج می شود و در مجرای کوچکی سرازیر می شود و آبدهی آن در حدود 0 ‏ا لیتر در دقیقه است.
‏بررسی و آزمایش آب دو چشمه آب معدنی وننق نشان می دهد که آب این چشمه، در ردیف آب های معدنی سولفاته کلسیک گرم است.
‏آب های سولفاته کلسیک گرم، یون های خود را از لایه های سنگی مجاور خود در زیر رمین می گیرند. ادرارزایی و یاری رساندن به دفع مواد زاید بدن و تاثیر بر کبد و مجاری صفرایی از خاصیت های این آب ها هستند. حمام کردن در این آب ها، علاوه بر آرام بخشی، می تواند در کاهش درد های عصبی، عصبی _مفصلی و درمان روماتیسم مؤثر باشد.
‏میزان فلوئور در آب چشمه معدنی وننق 5 میلی گرم در لیتر است و آشامیدن متوالی آن، به خصوص در اشخاص کم تر از16 ‏سال، ممکن است مومجب بیماری فلوئوروز در آنان شود.
‏آب جویبار تنگه بالایی چشمه، سطحی است و از نظر شیمیایی، در ردیف آب های بیکربناته و سولفاته کلسیک و منیزیم سرد و نسبتاً سنگین است.