• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خر رود
ایران - استان زنجان - زنجان - خدا بنده-زنجان
ایران - استان زنجان - زنجان

خر رود

خر رود
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - خدا بنده-زنجان
بلندی های خدا بنده سرچشمه می گیرد و به سمت شرق جریان می یابد و پس از گذشتن از زمین های محمودآباد ونورآباد و سیراب کردن زمین های حصار ارمنی در آبگرم همدان ،به رود آوج می پیوندد. این رودخانه پس از طی مسیری به دریاچه حوض سلطان قم می ریزد. در مسیر این رودخانه، روستا های آبادی پدید آمده اند که از ارزش های تفرجگاهی برخوردار هستند