• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ایجرود
ایران - استان زنجان - زنجان - کوه های جنوب زنجان
ایران - استان زنجان - زنجان

ایجرود

ایجرود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ایران - زنجان - زنجان - کوه های جنوب زنجان
این رودازکوه های جنوب زنجان سرچشمه می گیرد و پس از سیر اب کردن ‏زمین های دره ‏ای زیبا،در نزد یکی «ینگی کند جامع السرا» به قزل اوزن ‏می پیوندد. باغ های دره مسیر این رودخانه، در فصل های بهار و تابستان ، چشم انداز زیبایی را فراهم می آورند